Almanak 2017 – Københavns Universitet

Almanakken > Om Almanak 2017

Almanak 2017

Øget pres på klodens ressourcer, klimaforandringer, forurening, sygdomme og
befolkningstilvækst er nogle af de massive globale problemer, som verden står
overfor i de kommende mange år. Fra politisk hold er der i Danmark bred konsensus
om, at grundlaget for løsning af verdens udfordringer kræver samarbejde.

Det gælder indenfor forskning, uddannelse og ikke mindst, hvad angår udveksling
af viden mellem myndigheder, virksomheder og universiteter. I universitetsloven
står der direkte at: ” Universitetets forsknings- og uddannelsesresultater
skal bidrage til at fremme vækst, velfærd og udvikling i samfundet”. Man skal
heller ikke glemme, at undersøgelser viser, at størstedelen af den danske befolkning
har den opfattelse, at forskere kan hjælpe med at få styr på problemerne eller i det mindste undgå de helt store katastrofer.

Med udvalget af artiklerne i dette års almanak forsøger vi at vise bredden i de samarbejder, som forskere fra Københavns Universitet har med det omgivende samfund. Samtidig er der eksempler på forskning, der udover at tackle globale udfordringer som
forurening og sygdomsbekæmpelse, har nye arbejdspladser som spin off.

Men Almanakken kan selvfølgelig ikke have alt med indenfor samfundsnyttig
forskning, samarbejder på tværs og relationer til myndigheder og erhvervsliv.
Eksemplerne er ellers mange men pladsen i Almanakken er for trang.

Yderligere er det vores håb, at de valgte artikler vil være med til at afl ive myten
om elfenbenstårne beboet af verdensfjerne videnskabsfolk, der forsker for deres
egen skyld og med ringe samfundsnytte. Føler De Dem ikke overbevist, eller
har De bare lyst til at læse mere om forskning, der gør en forskel, så fi ndes der
fl ere spændende historier på Københavns Universitets portal for samarbejde med
erhvervsliv og myndigheder (erhverv.ku.dk). En anden mulighed er at tilmelde
sig nyhedsbrevet Science Business Update og få historierne
sendt direkte til mailboksen.

God læselyst
Redaktionen